Leuke apps voor kinderen van 6/7 jaar: Educatief en vermakelijk - Mamaliefde.nl (2024)

Kinderen van 6 en 7 jaar zijn nieuwsgierig en leergierig en hebben behoefte aan uitdagende activiteiten die hen kunnen helpen bij hun ontwikkeling. Er zijn vele educatieve en vermakelijke apps beschikbaar die aansluiten bij de interesses en behoeften van deze leeftijdsgroep.

Deze apps kunnen helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en creativiteit, terwijl kinderen ook plezier hebben en worden uitgedaagd. In dit artikel zullen we leuke apps voor kinderen van 6 en 7 jaar bespreken, met een beschrijving en link naar Google Play en App Store.

Lees ook: De leukste kinder apps

Inhoud toon

Muiswerk Woordtrainer

De Muiswerk Woordtrainer helpt kinderen bij het leren van de Nederlandse taal. Met deze app kunnen ze hun woordenschat uitbreiden en de spelling van woorden oefenen.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Duolingo

Duolingo is een leuke app waarmee kinderen verschillende talen kunnen leren, waaronder Engels, Frans, Duits, Spaans en meer. De app maakt gebruik van speelse interactieve activiteiten om kinderen te helpen de taal te leren.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Toca Hair Salon 4

In Toca Hair Salon 4 kunnen kinderen creatief zijn en hun eigen kapsalon runnen. Ze kunnen klanten knippen, kleuren en stylen. De app stimuleert de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Lightbot: Code Hour

Lightbot is een educatieve app die kinderen leert over codering en programmeren. De app bevat uitdagende puzzels waarbij kinderen stap voor stap leren hoe ze instructies kunnen geven aan een virtuele robot.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Minecraft

Minecraft is een populaire game waarin kinderen hun eigen wereld kunnen bouwen en verkennen. De app stimuleert de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van kinderen.

Beschikbaar op Play Store en App Store

BrainPOP

BrainPOP is een educatieve app die kinderen helpt bij het begrijpen van verschillende onderwerpen, waaronder wetenschap, geschiedenis, wiskunde en meer. De app bevat animaties, quizzen en interactieve activiteiten.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Endless Alphabet

Endless Alphabet is een educatieve app die kinderen helpt bij het leren van het alfabet en het opbouwen van hun woordenschat. Met kleurrijke en interactieve animaties leren kinderen op een leuke manier nieuwe woorden en hun betekenis kennen. De app is beschikbaar in verschillende talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans en Spaans.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Quizlet

Met Quizlet kunnen kinderen op een leuke en interactieve manier leren door middel van het maken van digitale flashcards en het spelen van verschillende leer- en quizspellen.

Beschikbaar op Play Store en App Store

ScratchJr

ScratchJr is een educatieve app die kinderen leert over codering en programmeren door middel van het maken van animaties en interactieve verhalen.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Toca Life: City

Toca Life: City is een creatieve app waarin kinderen hun eigen stad kunnen verkennen en avonturen kunnen beleven met verschillende personages en locaties.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Disney Magic Timer

Disney Magic Timer is een app die kinderen helpt bij het leren van goede tandenpoetsgewoonten door middel van een interactieve timer en leuke animaties van Disney-personages.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Math Kids

Math Kids is een educatieve app die kinderen helpt bij het leren van basiswiskunde door middel van leuke en interactieve spelletjes en oefeningen.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Drawing for Kids

Drawing for Kids is een creatieve app waarmee kinderen hun tekenvaardigheden kunnen oefenen en hun verbeeldingskracht kunnen stimuleren door middel van verschillende tekenopdrachten en kleurplaten.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Gynzy Kids

Gynzy Kids is een educatieve app die kinderen helpt bij het leren van verschillende schoolvakken zoals taal, rekenen, en wereldoriëntatie, door middel van interactieve spelletjes en oefeningen.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Lego Ninjago

Ride Ninja is een actievolle app waarbij kinderen op avontuur gaan in de wereld van Ninjago. Ze kunnen verschillende ninja’s besturen en strijden tegen vijanden terwijl ze hun reactievermogen en vaardigheden verbeteren.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Dr. Panda’s IJscoman

Dr. Panda’s IJscoman is een creatieve app waarin kinderen hun eigen ijsjes en milkshakes kunnen maken en verkopen aan klanten. De app stimuleert de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Infinite Word Search Puzzles

Infinite Word Search Puzzles is een leuke app waarmee kinderen hun woordenschat kunnen uitbreiden en hun taalvaardigheden kunnen verbeteren door middel van uitdagende woordzoekpuzzels.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Animal Jam – Play Wild!

Animal Jam – Play Wild! is een educatieve app waarin kinderen leren over dieren en hun habitats door middel van interactieve spelletjes en activiteiten.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Khan Academy Kids

Khan Academy Kids is een educatieve app die kinderen helpt bij het leren van verschillende schoolvakken zoals wiskunde, taal, en wetenschap, door middel van interactieve spelletjes en oefeningen.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Pet Bingo

Pet Bingo is een educatieve app die kinderen helpt bij het leren van basiswiskunde, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, door middel van leuke en interactieve spelletjes en oefeningen.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Mystery Math Town

Mystery Math Town is een educatieve app die kinderen helpt bij het leren van wiskunde op een leuke en uitdagende manier. De app bevat verschillende puzzels en raadsels waarbij kinderen getallen moeten vinden en berekeningen moeten maken om verborgen schatten te ontdekken en puzzels op te lossen.

Beschikbaar op Play Store en App Store

Kinder apps
 • Apps kind educatieve spelletjes
 • Apps kind 2/3 jaar
 • Apps kind 4/5 jaar
 • Apps kind 6/7 jaar
 • Apps kind 8/9 jaar
 • Apps tieners 10/11/12 jaar
 • Apps tiener meiden 10 / 14 jaar
 • Online veiligheid apps
 • Locatie kind volgen apps
Apps
 • Squla
 • Youtube Kids
 • Pokemon Sleep
 • Snelweg sprookjes
 • Freek Vonk digitale buitenspeelapp
 • Landal Adventure Game app
 • Roblox
 • Among Us
 • 3D dieren google augmented reality
 • Google Streetview
 • Sinterklaas bellen app
 • Paasspelletjes
 • Spelletjes contact op afstand
 • Luisterboeken apps
 • Author
 • Recent Posts

Linda van Aken

Publisher at Mamaliefde

Linda is de oprichter van Mamaliefde.nl. In het dagelijks leven is ze getrouwd en moeder van een koningskoppel.

Met een achtergrond als pedagoge is Linda goed thuis in de theoretische aspecten van het ouderschap. Toch erkent ze dat in de praktijk, als moeder, de dingen soms net iets anders uitpakken. Daarnaast heeft ze een zwak voor kwalitatief speelgoed.

Linda heeft een passie voor reizen en ontdekt graag nieuwe plekken en probeert de vele werkuren te balanceren door kostbare quality time door te brengen met haar gezin.

Het zijn deze persoonlijke ervaringen die haar inspireren om te schrijven, en daarom behoren gezinsgerelateerde onderwerpen tot haar favorieten. Spontane acties schuwt ze niet; Linda staat altijd open voor een beetje avontuur.

Latest posts by Linda van Aken (see all)

 • - 8 July 2024
 • Zomers fruit - 7 July 2024
 • - 6 July 2024

Gerelateerde berichten:

Leuke apps voor peuters van 2/3 jaar: Educatief en vermakelijkLeuke apps voor kleuters van 4/5 jaar: Educatief en vermakelijkLeukste apps voor meiden van 10 tot 14 jaar

Leuke apps voor kinderen van 6/7 jaar: Educatief en vermakelijk - Mamaliefde.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated:

Views: 6336

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.