Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (2024)

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (1)

Geschreven door Daniël

Routers hebben veel ingewikkelde specificaties. Dat maakt het kiezen van de perfecte router moeilijker. Om de keuze simpeler te maken, gebruiken we Wifi standaarden. Die standaarden geven aan dat een Wifi 6E router sneller is dan een Wifi 6 router en dat een Wifi 7 router nog sneller is. We leggen in dit artikel uit wat de verschillen zijn tussen deze 3 standaarden, zodat jij weet welke standaard bij je past.

  1. Frequenties
  2. Maximale snelheid
  3. Data per pakket
  4. Resource units
  5. Conclusie

Vergelijking Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7

Wifi 6 Wifi 6E Wifi 7
Frequenties 2.4- of 5 GHz 2.4-, 5- of 6 GHz 2.4-, 5- en 6 GHz tegelijk
Maximale bandbreedte 160 MHz 160 MHz 320 MHz
Maximale totale snelheid 9,6 Gbps 9,6 Gbps 46 Gbps
Data per pakket 1024 tekens 1024 tekens 4096 tekens
Resource units 1 soort RU 1 soort RU Meer soorten RU

Frequenties

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (2)

Wifi 6: 2.4 GHz of 5 GHz

Wifi 6 routers gebruiken 2 frequenties. De 2.4 GHz frequentie heeft een lage snelheid en een groot bereik. Hier sluit je smart home producten of bijvoorbeeld printers op aan. De 5 GHz band wordt het meest gebruikt door computers en smartphones. De frequentie is sneller, maar wordt trager wanneer je meer apparaten aansluit.

Alle Wifi 6 routers

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (3)

Wifi 6E: 2.4 GHz, 5 GHz of 6 GHz

Het enige verschil tussen Wifi 6 en Wifi 6E is de extra 6 GHz frequentie. Dit is een nog snellere band met een kleiner bereik. Apparaten die dicht bij je router of mesh station staan zijn zo extra snel verbonden. Doordat je een paar zware apparaten via de 6 GHz band aansluit, is de 5 GHz band ook een stuk minder druk bezet.

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (4)

Wifi 7: Alle frequenties tegelijk

Routers met de Wifi 7 standaard gebruiken alle frequenties tegelijk. Zo is je desktop tegelijk verbonden met de 6 GHz en de 5 GHz band. Deze functie heet multi link operation. Door die functie haal je hogere internetsnelheden en is de verbinding voor elk apparaat extra stabiel.

Alle Wifi 7 routers

Maximale bandbreedte en snelheid

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (5)

Wifi 6: 160 MHz met 9.6 Gbps snelheid

Wifi 6 routers gebruiken bandbreedtes van hoogstens 160 MHz. Hierdoor gebruiken deze routers de volledige 5 GHz band. Wifi 6E routers gebruiken de 6 GHz band nog niet optimaal. Hierdoor blijft de maximale totale snelheid 9.6 Gbps. Deze snelheid wordt verdeeld onder alle frequenties. De hoogste snelheid per apparaat is daarom een stuk lager. Namelijk 4.8 Gbps.

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (6)

Wifi 7: 320 MHz met 46 Gbps snelheid

De bandbreedte van wifi 7 routers is 2 keer zo breed als die van wifi 6 routers. Met 320 MHz halen deze routers dichtbij je router of station snelheden tot 46 Gbps. De routers gebruiken daarnaast nog steeds alle minder grote bandbreedtes. Wifi 7 routers gebruiken deze bandbreedtes via alle frequenties tegelijk. Hierdoor blijft de hoogst haalbare snelheid per apparaat 46 Gbps.

Data per pakket

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (7)

Wifi 6: 1024 QAM

Je router verstuurt data in groepen van bits. Wifi 6 routers versturen per datapakket 1024 tekens of 10 bit. Wifi 5 routers gebruiken pakketten met 8 bit en 256 tekens. Data verloopt daardoor op zich 4 keer zo snel. Het nadeel van meer data per pakket is dat er ook meer fout kan gaan bij het inpakken van je data. Je router heeft hiervoor een goede processor nodig, maar ook die is niet foutloos. Hierdoor is de snelheid niet altijd 4 keer zo hoog.

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (8)

Wifi 7: 4096 QAM

Wifi 7 routers versturen pakketten met 4096 tekens. Hiervoor gebruiken ze 12 bit per pakket. Hierdoor halen de nieuwste routers nu snelheden tot 8900 Mbps over de 5 GHz band. Wifi 6 routers haalden hoogstens 4800 Mbps via deze band. Bij wifi 7 routers is de snelheid per apparaat dus nog een stuk hoger.

Resource units

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (9)

Wifi 6: OFDMA met 1 soort RU

Dankzij OFDMA versturen routers data voor meerdere apparaten via één frequentieband. Wifi 6 routers doen dit via één soort resource unit of RU. Deze resource units hebben bij Wifi 6 routers allemaal een bandbreedte van 78 kHz. Wanneer zo’n band storing heeft door een obstakel of door een andere internetverbinding, stopt de frequentieband. Hierdoor heeft de router een kleiner bereik en is de verbinding minder stabiel.

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (10)

Wifi 7: OFDMA met meer soorten RU

De frequentiebanden van Wifi 7 routers splitsen zich in meer soorten resource units. Je router bepaalt zelf hoe groot een band kan zijn zonder dat je storing ervaart. Wanneer een deel van een RU niet meer werkt, verstuurt je router geen data meer via dit deel van de band. De rest van de band werkt dan nog wel. Hierdoor hapert je internet nooit meer onnodig. Het bereik van je router is ook groter omdat je minder last hebt van storingen door muren.

Conclusie

Wifi 6 routers zorgen voor een stabiel netwerk, zo lang je niet te veel apparaten in huis hebt. Heb je een paar apparaten in huis die veel data verbruiken? Kies dan voor een Wifi 6E router en zet die dicht bij deze computers of machines. Wil je voor het snelste netwerk gaan met het grootste bereik, of verbruik je thuis veel data? Kies dan voor een Wifi 7 router.

Heeft deze pagina je geholpen?

Heb je nog feedback voor ons over deze pagina?

Optioneel

We gebruiken je feedback enkel om de website te verbeteren, we sturen je geen reactie.

Bedankt voor je feedback

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (11)

Artikel van:

Daniël Netwerk specialist.

Wat is Wifi 6?

Wat is Wifi 6E?

Wat is Wifi 7?

Wat is het verschil tussen Wifi 6, Wifi 6E en Wifi 7? - Coolblue (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated:

Views: 6332

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.